Reparasjon/overhaling mekaniske akseltetninger

Serviceverkstedet vårt har mulighet til  å overhale, leppe opp, vedlikeholde brukte tetninger fra de fleste fabrikat.

Dette kan ofte være mer lønnsomt enn å kjøpe nye tetninger når de er slitt. Er overhaling av tetning 60 % av nypris, anbefaler vi dette fremfor å kjøpe ny. Vi tar ofte inn tetninger for vurdering, for å se om dette er lønnsomt eller ikke.