Spacer-ring

PRIME Spacer ringer

Avstandsringer (spacers) installeres mellom stern tuben og bakre tetningshus. Ringen øker varigheten av lineren og gjør at tetningene kan gli mot en ny ubenyttet overflate.

Spaceren er splittet og installeres uten å fjerne propellakslingen.