Splittede Tetninger

Klikk på bilde for PDF

Klikk på bilde for PDF

Klikk på bilde for PDF

Vi kan levere flere versjoner av splittede tetnigner. Fordelen disse gir er forenkling av motering.

  • Dette fører til kortere nedetid for prosessutstyret.
  • Enklere montering
  • Ikke behov for å demontere pumpe og motor
  • kan leveres både som enkel og dobbel tetning