Cinch Seal

Cinch Seal er en tetningsløsning for saktegående prosessutstyr, som skruetranspotører, omrørere, miksere, møller etc.

Denne tetningen har vært en problemløser for mange av våre kunder. Delene som er produktberørt lages i ønsket materiale, mens den roterende delen består av silikon og PTFE (teflon). Den bruker luft som sperrevæske. Normalt vil man ha et overtrykk på luft på mellom 0,3-1 bar. ut fra applikasjon.

Cinch Seal blir tilpasset hver appliksjon, noe som fører til at dette kan tilpasses eksisterende utstyr.

Vi har levert denne til blandt annet skruer som transpoterer svevestøv med meget gode reslutat.

Ta kontakt så finner vi en løsning sammen.