Doble patrontetninger

CTX ANSI-dobel patrontetning

Klikk på bilde for PDF

CTX-dobel patrontetning

Klikk på bilde for PDF

VTX-doble patrontetning

Klikk på bilde for PDF

Vi fører de fleste typer doble patrontetnigner, i standard størrelser og materialer. Tetningsflatene kan bestå av kul, silisiumcarbid eller tungsten i forskjellige kompinasjoner.

O-ringer og flensepakning kan leveres ut fra applikasjon, her har vi levert nitril, viton, EPDM, teflon, silikon, neoprene, aflas og kalrez.

Disse er tilpasset de fleste type pumper som bruker standard doble patrontetninger.