Sperrevæskesystemer

Termosifongsystemer

BFS2000/BFS6000/BFS 53B termosifongsystem gjør det mulig å etablere en sperrevæske mellom produkt og atmosfære i en dobbel tetning. Avhengig av tetningsarrangement kan sperrevæsken ha et høyere eller lavere trykk enn produktet. Sperrevæsken vil kjøle og smøre tetningen på atmosfæresiden. Hvis sperrevæsketrykket er høyere enn systemtrykket, vil den også kjøle og smøre tetningen på produktsiden. Sperrevæskesystemet designes for de aktuelle driftsforhold og tetningsløsning som er valgt.

QFS2000 quench tank er en trykkløs beholder for sperrevæske. Denne monteres 1-2 meter over senterlinjen på pumpeakselen. Hensikten er eksempelvis å: hindre lekkasje til omgivelsene, overvåke lekkasjeraten, smøre og kjøle tetningen i et tandem arrangement, hindre ising, hindre tørrkjøring, hindre luft å bli sugd inn i produktet ved vakuum.

Sperregasssystemer
Ved bruk av gasstetninger er det nødvendig med et sperregassystem. Dette tilpasses bruken av utstyret i hvert enkelt tilfelle.

Overvåkingsutstyr – tetningsvann

TSO regulerings- og overvåkingsenhet brukes for enkle og doble tetninger der det flushes vann inn i mediet, eller det spyles med vann mellom to tetninger. Både trykk og mengde kan reguleres, og det er også mulig med alarm ved for høyt vannforbruk pga lekkasje i tetningen.

Ecoflow er en termostatstyrt ventil brukt for å regulere mengden tetningsvann som passerer gjennom en dobbel tetning. Hvis sperrevanntemperaturen overstiger den ønskede verdien, åpner ventilen og slipper igjennom vann til ønsket temperatur er nådd. Da stenger den, og åpner ikke igjen før temperaturen igjen blir for høy. En enkel, rimelig og effektiv måte å spare tetningsvann!