Subsea-reparasjoner eller in-situ i sjøen

Noen ganger er ikke dokking et alternativ. Ved å trimme skipet kan man få tilgang til både bautrustere, propellakseltetninger og sidepropeller.

Dette er reparasjoner som krever en helt spesiell kompetanse og som utføres av sertifiserte dykkere i samarbeid med AEGIR-Marines mest erfarne service teknikere.

Underwater Propulsion Engineers er en av AEGIRs mest foretrukne samarbeidspartnere i slike tilfelle.