Thruster vedlikehold

Bauthrustere

Inspeksjon og reparasjon av bauthrustere kan gjøres i dokk, i eget verksted eller i sjøen. Propulsion Service inkluderer alle deler av bauthrusteren uansett type og produsent. Det være seg:

  • Skifte av blade foot O-ringer
  • Bytte av shalf seals
  • Skifte av top seals
  • Demontering av pinjong
  • Bytte av lager
  • Inspeksjon/overhaling av OD box
  • Quick scan of the gear set
  • Reparasjon av blader
  • Inspeksjon og reparasjon av hub